Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Méér dan Uitvaartzorg alleen

Wist u dat u ons -geheel vrijblijvend- kunt benaderen voor:

Informatie over een levenstestament, waarin uw keuzes en wensen met betrekking tot uw laatste levensfase gewaarborgd worden door een (door u zelf gekozen) gevolmachtigde. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met een notaris

Advies met betrekking tot het regelen van een uitvaart, en overleg over speciale wensen, zodat wij uw wensen kunnen vastleggen in een codicil

Het bespreken van de mogelijkheden rondom een uitvaart (óók als u nog een heel leven voor zich heeft!)

Extra aandacht rondom het afscheid van sociaal zwakkeren in onze samenleving (mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met dementie)

Nazorg en rouwverwerking
Wij beschikken over een uitgebreid sociaal netwerk waarnaar wij u gericht kunnen doorverwijzen

Het geven van lezingen en voorlichtingen (bij instellingen, op scholen of aan zorggerelateerde beroepsgroepen)