Selecteer een pagina

HomeNieuws

Een uitvaart alleen is al triest genoeg

29 januari 2021

De verplichting om thuis te werken heeft voor iedereen zijn gevolgen, hetzij positief, hetzij negatief. Een bijna vergeten groep, die zéér onder deze maatregel lijdt, willen wij echter graag even onder uw aandacht brengen: het inbrekersgilde! Zij zijn in deze periode bijna kansloos geworden, en zagen zich genoodzaakt zich extra te richten op…de uitvaartbranche!

We werken thuis, we gaan niet meer op vakantie, en een avondje het huis verlaten voor een theater- of bioscoopbezoek is er ook niet meer bij. Dat alles resulteerde in een verschuiving van de inbraakcijfers: in sommige delen van Nederland vond het afgelopen jaar meer dan 10 procent van de inbraken plaats… tijdens een uitvaart!

De getallen zijn weliswaar gestegen, maar het gegeven is voor Dominique de Vries Schultink helaas niet nieuw. Het is bekend dat inbrekers af en toe domweg een rouwauto volgen, om hun potentiële prooi in kaart te brengen. “Als ik op de dag van de uitvaart bij het huis van de overledene aan kom, zorg ik natuurlijk altijd dat ik ruimschoots op tijd ben. Soms, als ik een kwartiertje vóór het tijdstip dat ik met de familie heb afgesproken, mijn auto parkeer, loop ik dan nog even een blokje door de buurt. Het is verschillende keren voorgekomen dat ik om de hoek van het huis van de overledene, een verdacht busje geparkeerd zag staan, dat bij navraag niet bekend was in de buurt”.

Correspondentie-adres

Om die reden adviseert Duivenvoorde Uitvaartzorg voorzichtig om te gaan met het vermelden van een adres bij de familieberichten in de krant. “ Wij bieden aan om óns adres als correspondentie-adres te gebruiken” vertelt Dominique “en ik rijd dan dagelijks even een rondje door Voorschoten of Wassenaar om de bij ons bezorgde post persoonlijk in de brievenbus bij de nabestaanden te doen. Dat is een service van ons bedrijf”

“Na 2 maanden in een hospice te hebben gewoond, overleed meneer de Wit*. Zijn vrouw vond het niet nodig een overlijdensbericht in de krant te zetten: alle vrienden en kennissen zouden immers persoonlijk middels een rouwbrief voor de uitvaart uitgenodigd worden. De buren, die al 30 jaar naast hen woonden kwamen uiteraard ook naar de plechtigheid, evenals de overburen en diverse vrienden uit de straat. Omdat de familie De Wit een geheim telefoonnummer had, was hun adres ook niet te achterhalen via ‘de telefoongids.nl’. Desondanks adviseerden wij er voor te zorgen dat er tijdens haar afwezigheid iemand in huis zou blijven. Er werd een officieel beveiligingsbedrijf ingeschakeld, en voor het vertrek naar de begraafplaats overhandigden wij de sleutel van het huis aan een ‘ kleerkast in uniform’, die zich met koffie en een krant –èn professioneel gespitste oren en ogen- in het woonhuis settelde.

Kort nadat de uitvaartplechtigheid begonnen was, meldde een thuiszorgorganisatie zich bij het huis van de familie de Wit. Zij hadden opdracht het hoog laag bed en de po-stoel op te halen, die tijdens de terminale fase van meneer de Wit door hun beschikbaar was gesteld. De beveiliger liet deze mensen niet binnen –meneer de Wit was immers in het hospice overleden- maar liep met ze mee naar hun auto: een busje dat met een afgeplakt kenteken en draaiende motor klaar stond…!

Mevrouw de Wit reageerde geschokt .”Ik dacht dat dit alleen in vrijstaande huizen voorkwam! Maar wat een drama zou het geweest zijn, als ik nadat ik mijn man begraven had, thuisgekomen zou zijn en mijn hele huis was over hoop gehaald! Een uitvaart alleen is al triest genoeg!”

Huisbeveiliging

Wij adviseren u –los van de coronacrisis- te allen tijde te voorkomen dat uw woning tijdens de uitvaartplechtigheid en de condoleance leeg staat. Vaak bezoeken de buren immers ook de plechtigheid, en zo kan het zomaar gebeuren dat er tijdens een uitvaart een (groot) deel van de huizen in de straat verlaten is. Vraag iemand om in het huis van de overledene aanwezig te zijn tijdens de plechtigheid: dat kan een vriend van de kleinzoon zijn die een zakcentje bijverdient, een kennis die u hulp aanbiedt in deze moeilijke tijd, of een professioneel beveiligingsbedrijf, dat wij voor u kunnen regelen.

Help de politie

Tenslotte een nadrukkelijk verzoek van de politie: als u wéét dat er een afscheidsplechtigheid van iemand uit uw straat plaatsvindt, en u ziét iets verdachts, waarschuw dan direct de politie en vermeldt dat er een uitvaart gaande is. Want ondanks de Coronacrisis is het inbrekersgilde geen beroepsgroep waar we medelijden mee hoeven te hebben!

*gefingeerde naam