Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Een overleden lichaam voor korte tijd conserveren

Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die ervoor zorgt dat het ontbindingsproces tijdelijk wordt stilgezet. Het lichaam van de overledene kan door thanatopraxie voor een aantal dagen weer een natuurlijke uitstraling krijgen. De cosmetische effecten van thanatopraxie kunnen nabestaanden helpen bij het afscheid nemen. Sinds januari 2010 is thanatopraxie bij wet toegestaan in Nederland.

Hoe werkt thanatopraxie?

Doordat het bloed uit het lichaam wordt vervangen door een vloeistof met een conserverende werking wordt het normale ontbindingsproces vertraagd met maximaal 10 dagen. Het vochtgehalte blijft op peil wat ervoor zorgt dat het gezicht niet smaller wordt en het lichaam een natuurlijke kleur houdt. De overledene blijft hierdoor toonbaar en kan tot het moment van de uitvaart worden opgebaard zonder koeling en bij kamertemperatuur.

De behandeling

Bij thanatopraxie wordt een opening gemaakt in de lies of de hals. Via de slagader wordt een vloeistof met conserverende werking in de intacte bloedbaan gebracht, terwijl het eventueel nog aanwezige bloed via een ader wordt afgevoerd. De thanatopracteur masseert tijdens het injecteren de ledematen om een goede verdeling van de vloeistof in het vaatstelsel te bevorderen.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

  • Lichaam oogt natuurlijker
  • Ontbindingsproces maximaal 10 dagen vertraagd
  • Wettelijk toegestaan in Nederland

Voor- en nadelen

Na de thanatopraxie behandeling kan de overledene worden opgebaard bij een normale kamertemperatuur, zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van een koelinstallatie. De opbaring zonder koelinstallatie voorkomt warmtevorming en motorgeruis in de opbaarruimte.

Thanatopracteurs zeggen dat de overledene er door de behandeling minder dood uit zien. Dat kan een voordeel zijn maar enkele critici zeggen dat dit juist afbreuk kan doen aan het rouwproces. Zonder een thanatopraxie behandeling zien nabestaanden dat het lichaam achteruit gaat, dat zou volgens de critici van thanatopraxie helpen bij de bewustwording dat het tijd is om afscheid te nemen (…)

Thanathopraxie is een invasieve behandeling (behandeling waarbij met instrumenten het lichaam wordt binnengedrongen) waardoor deze als ingrijpend kan worden ervaren (…)

Verschil tussen balseming en thanatopraxie

Bij balseming gaat het om conservering voor een zeer lange termijn, terwijl thanatopraxie slechts een uitstel van de intreding van de ontbindingsverschijnselen beoogt. De gebruikte vloeistoffen verschillen dan ook (…)

 

Bron: Uitvaart.nl

Voor het gehele artikel zie

www.uitvaart.nl/infotheek/verzorging-overledene/thanatopraxie

N.B.

De kosten voor thanatopraxie bedragen rond de 500- 750 euro. Dat kan duurder worden wanneer een thanatopracteur van ver moet komen of het lichaam vervoerd moet worden naar een plaats waar de thanatopraxie uitgevoerd wordt. De kosten voor een mortuarium of koeling komen na de behandeling echter weer te vervallen, waardoor het per saldo weinig verschil maakt voor welke vorm van opbaring gekozen wordt.