Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Ter beschikking stellen van het lichaam

De wet geeft nog een derde optie met betrekking tot de lijkbezorging, naast begraven en cremeren, namelijk het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap. De publiciteit promoot deze optie nogal, waarbij het accent vaak gelegd wordt op het feit dat deze vorm van lijkbezorging kosteloos zou zijn.

De praktijk is echter zeer weerbarstig: de overledene moet dit bij leven geregeld hebben, en aan zijn wens kan alleen dan voldaan worden als er plaats is in één van de universitaire ziekenhuizen. En die zijn bijna zonder uitzondering vol.
Dus ook als ter beschikking stellen de wens van de overledene was, moet er een bedrag voor een uitvaart gereserveerd worden.

Daarnaast spelen vele ethische aspecten een rol; dat geldt eveneens voor fysieke donatie aan de hersenbank en zelfs voor orgaandonatie. Laat u tijdig zorgvuldig informeren!