Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Cremeren

De crematieplechtigheid of ceremonie

De crematieplechtigheid kan in de aula van een crematorium plaatsvinden, maar het afscheid kan ook op een andere locatie (kerk, buurthuis, kasteel, thuis) georganiseerd worden. Daarna kan de overledene –al dan niet begeleid door naaste familie- overgebracht worden naar een crematorium. Voorschoten en Wassenaar beschikken niet over een eigen crematorium, maar er bestaan goede contacten in Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Wij verzorgen ook regelmatig een plechtigheid in het monumentale oudste crematorium van Nederland: Driehuis-Westerveld.

Na de crematie

Na de crematie moet de asbus 30 dagen in het crematorium bewaard worden. Dit is een wettelijke verplichting. De nabestaanden hebben zo rustig de tijd om over de as-bestemming na te denken. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld het vertrek van een familielid naar het buitenland) kunnen wij via de Officier van Justitie ontheffing vragen voor deze 30-dagen-regeling.