Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Begraven

De keuze voor begraven heeft vaak te maken met de wens een herinneringsplekje te creëren.

U kunt kiezen voor een (goedkoper) algemeen graf of voor een particulier graf, beter bekend als familiegraf. In dit graf kunnen overleden familieleden na de dood (symbolisch) herenigd worden. De kosten voor begraven zijn overal in Nederland verschillend; in deze regio is het beduidend duurder dan in Noord-Groningen!

Regelgeving bij begraven

Begraven is alleen toegestaan op daarvoor officieel bestemd terrein. In eigen tuin, of op uw landgoed is het verboden (tenzij er tijdig een officiële grafbestemming geregeld is). Nederland heeft inmiddels diverse natuurbegraafplaatsen, maar helaas (nog) niet in onze nabije omgeving. Plannen voor een natuurbegraafplaats in onze regio zijn in volle gang, maar op dit moment moeten wij nog uitwijken naar een natuurbegraafplaats buiten onze directe omgeving.

Grafmonument

Elke begraafplaats heeft zijn eigen reglement waarin wordt uiteengezet wat er wel en niet mag. U krijgt daarvan een exemplaar overhandigd. Hierin staat o.a. aan welke eisen een grafsteen moet voldoen (afmetingen, materiaal), maar ook of het plaatsen van een zwerfkei, een kunstbeeld of beplanting van het graf tot de mogelijkheden behoren.

Wij hebben contact met diverse steenhouwers in de regio, die u desgewenst kunnen adviseren.