Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.
Zaterdag 5 oktober – Dag van de Wilsverklaring

Zaterdag 5 oktober – Dag van de Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u verschillende zaken schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld uw wensen op medisch gebied. U doet dat om duidelijkheid te geven voor het geval u in een situatie komt te verkeren waarin u zelf uw wensen niet meer kenbaar kunt maken (zoals een coma, dementie etc.)

U kunt hierbij denken aan de volgende wilsverklaringen:

  • Behandelverbod
    Een arts mag geen medische handelingen uitvoeren zonder toestemming van de patiënt. In een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u geen behandeling meer wilt.
  • Euthanasieverzoek
    met een euthanasieverzoek geeft u aan onder welke omstandigheden u euthanasie wilt krijgen. Let op: het gaat om een verzoek, euthanasie is geen recht.
  • Volmacht
    Met een volmacht wijst u uw vertegenwoordiger aan. De vertegenwoordiger mag medische beslissingen nemen als u dat niet meer kunt. Dit geldt echter niet voor euthanasie: u kunt alleen zelf om euthanasie vragen.

Op de dag van de wilsbeschikking geven medewerkers van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) advies en is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. U kunt hier met al uw vragen omtrent een wilsverklaring terecht.

Bezoek op zaterdag 5 oktober, tussen 12.00 en 16.00 uur, een informatiepunt Wilsverklaringen bij u in de buurt.
https://nvve.nl/de-wilsverklaring/dagvan

Mocht u andere vragen hebben betreft het opstellen van een wilsbeschikking en/of een levenstestament dan kunt u contact opnemen met Duivenvoorde Uitvaartzorg.