Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Thuis sterven – artikel uit Senioren Magazine juni 2018

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in het beleid van de zorg voor ouderen en terminale patiënten. Bejaardenhuizen en verzorgingshuizen werden gesloten, en zelfs de verpleeghuizen hebben nog maar een zeer beperkte capaciteit om in de opvang van (doorgaans zwaar) hulpbehoevenden te voorzien. Wij constateren dan ook een significante toename in het aantal mensen dat thuis overlijdt. Zoals elke verandering heeft ook deze zowel voor- als nadelen.

Thuis van de wieg tot het graf

De mogelijkheid tot aan het sterfbed in je eigen vertrouwde omgeving te blijven, is voor veel mensen een groot goed. Om dezelfde reden zijn thuisbevallingen nergens ter wereld zo populair als in ons land. Wij Nederlanders hechten er aan overgangsrituelen als leven en dood in de intieme sfeer van ons eigen huis te beleven. Opmerkelijk is echter dat in de voorbereiding en begeleiding bij een geboorte een zeer groot aanbod is. Boeken met ‘1000 vragen over de 9 maanden’ en allerlei variaties op deze titel, waarin alle mogelijke zwangerschapsongemakken uitvoerig beschreven worden zijn in elke boekwinkel voorradig. Er is een breed aanbod aan zwangerschapsbegeleiding van ‘Puff-cursussen’ tot ‘HypnoBirthing”. Richtlijnen voor de laatste levensfase daarentegen zijn nauwelijks beschreven. Er bestaat weliswaar een keur aan boeken met ervaringsverhalen (waar je niet altijd vrolijk van wordt), maar wie zoekt naar objectieve medisch-emotionele informatie ontdekt dat die er (nog) weinig is. Naar onze mening is dit een gemis: mensen die zwanger zijn, zijn immers over het algemeen mobiel en hebben een (jong) sociaal netwerk waarop ze meestal gemakkelijk kunnen terugvallen. Dit geldt niet voor ouderen en ernstig zieken: hun wereld is dikwijls klein en zij zijn vaak aangewezen op het professionele netwerk van medische verzorgers.

Tips voor de laatste levensfase

Door het toenemende aantal overlijdens thuis, worden wij als uitvaartondernemer steeds vaker uitgenodigd op het moment dat duidelijk is dat iemand niet lang meer te leven heeft. Wij bespreken de uitvaart-wensen, maar wij spreken op dat moment óók de mantelzorgers, onzeker en vol met vragen! Wij wijzen ze regelmatig op het boek “Draai niet om de dood heen”, voor zover ons bekend het enige boek dat een ervaringsverhaal afwisselt met praktische tips voor de periode dat iemand uit het ziekenhuis ontslagen is om thuis te sterven. Behalve een aantal adviezen over het inschakelen van instanties die hulp bieden bij het thuis sterven, worden ook zaken als ‘zorgverlof’, het omgaan met ‘goed-bedoeld-bezoek’ en de ‘grenzen van behandeling’ besproken.

Bijzonder verhelderend is ook de opsomming van ‘symptomen op het sterfbed en wat je eraan kunt doen’. Een bevriend oncoloog/SCEN-arts wees ons in dit verband nog op een boek over “Rituelen bij belangrijke overgangsmomenten” waar zij tijdens het de terminale fase van haar man veel steun aan had.

Folder ‘Thuis Sterven’

Duivenvoorde Uitvaartzorg heeft een folder samengesteld waarin overzichtelijk een aantal zaken voor u op een rijtje is gezet, die u /de mantelzorger houvast kunnen bieden bij de laatste levensfase. Heeft u interesse, dan sturen wij u deze kosteloos op.


ISBN-nummers van geciteerde boeken:

https://nos.nl/nieuwsuur/video/2221461-draai-niet-om-de-dood-heen.html

Draai niet om de dood heen
Als iemand van wie je houdt gaat sterven

Frederiek Weeda
2018, ISBN 978 90 5712 508 9

https://www.npo.nl/de-nachtzoen/06-01-2016/VPWON_1257380

Nieuwe rituelen
Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven

Annegien Ochtman – de Boer
2015, ISBN 978 94 6250 084 6

Het einde voor beginners
Een moeder, een dochter en de droom van een gelukkig afscheid

Chazia Mourali
2018, ISBN 978 90 00 35035 3
www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/chazia-mourali-vecht-tegen-de-tranen-in-rtl-late-night

Voor de laatste tijd
Samen werken aan een goede dood

Marinus van den Berg
2004, ISBN 978 90 43 50611 3