Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Symposium ‘Het verlies van een baby’

22 november 2017 bezochten wij het symposium met de titel

‘Het verlies van een baby’
De impact op ouders en professionals

georganiseerd door Expertisecentrum Omgaan met Verlies en Publicatiebureau In de Wolken in samenwerking met de Dienst Maatschappelijk Werk van het LUMC. Het symposium was bedoeld voor professionals zoals verpleegkundigen, artsen, (medisch) maatschappelijke werkers, therapeuten, verloskundigen, uitvaartondernemers, psychologen, huisartsen en mortuariummedewerkers.
Tijdens dit symposium kwamen o.a. de onderwerpen ‘omgaan met (jonge) broertjes en zusjes van de overleden baby’ en ‘Levenskeuzes, ouderbegeleiding bij moeilijke dillema’s rondom leven en dood’ ter sprake.

De rode draad van het symposium: Rouwen doet ieder mens op zijn eigen manier. De keuzes die iemand tijdens een emotionele periode maakt, zijn niet voor iedereen te begrijpen.
Vraag naar de achtergrond van de keuze en je zult zien dat er achter elke keuze een mooie gedachte en/of verhaal schuilt.

Naast volwassenen, rouwen ook (jonge) kinderen. Kinderen voelen wat er aan de hand is, zelfs als zij nog geen woorden begrijpen/spreken. Het is belangrijk voor het rouwproces en de verdere ontwikkeling van het kind, om kinderen bij het overlijden te betrekken, alles te benoemen en de vragen te beantwoorden.