Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Symposium ‘de pil van Drion, is die er nou?’

30 november 2017 bezochten wij het symposium met de titel

“De pil van Drion, is die er nu?”

georganiseerd door de NVVE m.m.v. Coöperatie De Laatste wil. Tijdens dit symposium kwamen o.a. de medisch ethische dilemma’s en gevaren van ‘ de pil van Drion’ ter sprake. Tijdens de workshop “ politiebemoeienis na (zelf) euthanasie” spraken een forensisch arts (schouwarts) en een medewerker van het forensisch onderzoeksteam van politie over de gang van zaken na een niet-natuurlijk overlijden en gaven zij deelden zij hun praktijkervaringen.

De ontwikkelingen m.b.t. de Pil van Drion hebben de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. Het (verrassende!) antwoord op de openingsvraag van het symposium luidde “ Ja! Die pil is er!”

Duivenvoorde Uitvaartzorg verstrekt géén practische informatie m.b.t. het verkrijgen van de pil van Drion,
Zij verwijst hiervoor naar:

Voor meer informatie: www.nvve.nl en www.laatstewil.nu