Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

8 maart 2018 bezochten wij een congres met als titel8 maart 2018 bezochten wij een congres met als titel

‘Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking’
Handvatten voor communicatie, palliatieve zorg en rouwverwerking

georganiseerd door Medilex, onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals. Het congres was bedoeld voor professionals in de gehandicaptenzorg, huisartsen, orthopedagogen, psychologen, verpleegkundigen en overige geïnteresseerden zoals uitvaartondernemers. Tijdens het congres kwamen o.a. de onderwerpen levenseinde bespreekbaar maken en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het afscheid nemen van een vriend en/of bewoner aan de orde.

De verdiepingssessies waar wij aan hebben deelgenomen zijn:

  • Afscheid en rouw in de praktijk
    De verdiepingssessie richtte zich op de begeleiders van zorginstellingen. Hoe kunnen de bewoners betrokken worden bij het afscheid? Ook zonder de aanwezigheid van de overledene. Verschillende handvatten, materialen en rituelen om de bewoners te begeleiden.
  • Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking.
    Het vroegtijdig bespreekbaar maken van de toekomstige zorg. Het bespreken van de wensen, doelen en voorkeuren.

Een leerzame dag met veel verschillende invalshoeken en deelnemers.

Bekijk hier het certificaat van deelname.