Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.
Doodgewoon in de klas

Doodgewoon in de klas

In de les praten over dood en afscheid

Doodgewoon in de klas is een digitale lesomgeving voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het doel van het lesmateriaal is de dood uit de taboesfeer te halen en leerkrachten concrete handvatten te geven om met dit onderwerp, in hun groep, aan de slag te gaan.

Pauline Baijer, die een pedagogische achtergrond en vele jaren onderwijservaring heeft, volgde recent de training om gastlessen te verzorgen in het basisonderwijs. Zij kent het programma en de mogelijkheden die het lespakket “doodgewoon in de klas” biedt; het omvat een programma dat voor één lesuur, of voor een hele themaweek (en alles daartussenin) te gebruiken is. Dit pakket is gratis en zonder inlogcode bereikbaar voor leerkrachten en geïnteresseerden. Het is ontwikkeld door het Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover.

Desgewenst kan Pauline begeleiding geven wanneer een school overweegt aandacht aan het thema ‘dood’ te besteden. Tevens is zij bereid en gekwalificeerd om gastlessen te geven.

Omgaan met verlies in een schoolsituatie

Naast een educatief programma kan het ook voorkomen dat een school zich (plotseling) geconfronteerd ziet met een overlijden. Dat kan van een leerling zijn, een ouder of een leerkracht. Het is dan belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan het verlies dat de school –en iedereen die daarmee te maken heeft– treft. Dankzij haar pedagogische achtergrond (groep 1 t/m 8 basisschool en benedenbouw voortgezet onderwijs) en haar jarenlange professionele rouwbegeleiding als uitvaartondernemer, kan Pauline u en uw team concrete handvatten geven over welke mogelijkheden van begeleiding er bestaan.

Elk kind is anders

Als uitvaartondernemers kom je bij elk overlijden kinderen tegen. Dat kunnen achterkleinkinderen van de overledene zijn, of broertjes en zusjes. Dat kunnen onhandige pubers zijn of heel kleine kinderen die het verlies nog niet begrijpen, maar de sfeer van verdriet wel degelijk voelen. Dat kunnen kinderen met een autistische beperking zijn of het syndroom van Down.
Tijdens onze jarenlange ervaring zijn wij al dit soort kinderen tegengekomen.
Rouwen is maatwerk. In de loop der tijd hebben wij een enorme bibliotheek opgebouwd met boeken voor alle doelgroepen en hun ouders. Voorts beschikken wij over verschillende soorten speelgoed, die ondersteunend kunnen zijn bij het verwerken van een verlies. Van spellen, rouwknuffels tot rouwlego met een volledig crematorium –met urnen– van Lego.

U bent welkom met ons te overleggen en/of de materialen te komen bekijken. Folders van het lespakket “Doodgewoon in de klas” sturen wij u op verzoek kosteloos toe. Via het digibord op www.doodgewoonindeklas.nl heeft u gratis toegang tot alle lesonderdelen, verschillende werkvormen en een praktische handleiding.

Bekijk een digitale versie van de folder ‘Doodgewoon in de klas’ hier