Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

Consequenties COVID–19 met betrekking tot een uitvaart

De richtlijnen voor de uitvaarten zijn aangescherpt. Globaal houdt dat het volgende in:

Een afscheid is toegestaan met maximaal 30 personen en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Condoleances met catering zijn op het moment niet mogelijk.

Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis. Moderne communicatiemiddelen zijn hiervoor een uitkomst.

Het is mogelijk, als de familie dit wenselijk vindt, een afscheid via livestream te volgen.

Daarnaast is het goed om te weten dat:

  • Thuisopbaring nog steeds mogelijk is.
  • Helpen met de laatste verzorging is niet mogelijk om de gezondheid van het verzorgingsteam te beschermen. Zij dragen mondkapjes. Indien iemand is overleden aan het coronavirus zullen zij ook beschermende kleding dragen.
  • Rouwbezoek mogelijk is in kleine kring. Maximaal 4 tot 6 personen tegelijk in de ruimte.
  • Meerijden of het zelf besturen van de rouwauto niet meer mogelijk is.
  • Indien u als familie geen klachten heeft, wij nog steeds bij u langs kunnen komen om de uitvaart te organiseren. Bij het bespreken van de uitvaart is het wenselijk dat er maximaal 3 familieleden bij aanwezig zijn. Het is ook mogelijk om een groot deel telefonisch of via video bellen te regelen. Dit gaat in overleg met de familie.

Wij denken graag met u mee want gelukkig is er ook veel wel mogelijk.

Neemt u gerust contact met ons op bij alle vragen die u heeft.