Duivenvoorde Uitvaartzorg, deskundig en betrokken.

De vraag “wat kost een uitvaart?” is net zo moeilijk te beantwoorden als “wat kost een vakantie?”. Gaat u buiten het seizoen naar een low-budget camping op de Veluwe of kiest u voor een luxe cruise naar de Bahama’s?

Wij zullen tijdens het regelgesprek voortdurend het onderwerp ‘kosten’ benoemen. Die hangen namelijk samen met aantallen (rouwcirculaires, liturgieën, kopjes koffie), met locaties (aula, kerk, kasteel), met de keuze voor begraven of cremeren etc.

Belangrijk is dat wij maatwerk leveren, en dat geldt óók voor het te besteden budget.

Wij hanteren marktconforme prijzen, en maken, zodra duidelijk is welke keuzes rondom de uitvaart zijn gemaakt, een transparante en inzichtelijke kostenbegroting. Zo komt u ná de uitvaart nooit voor verrassingen te staan.

Wanneer elders een verzekeringspolis is afgesloten, helpen wij u desgewenst met het te gelde maken van de polis.